Startlista för Hökis CX 17 septemberUngdom Pojkar
5 - Vilgot Magnusson
71 - Melker Rundström


Rally Herrar
40 - Anders Stenfeldt
51 - Thomas Ekström
52 - Stefan Ek


Racer Herrar
2 - Mikael Kippilä
3 - Patrik Paulsson
4 - Hjalmar Hylén
6 - Salvador Rincon Amat
21 - Markus Johansson
22 - Mats Allerstrand
24 - Per Strömblad
25 - John Midelf
26 - Niclas Gustafsson
29 - Anders Bergfjord
31 - Mats Setreus
32 - Christian Thell
36 - Björn Drakenward
37 - Mats Harrysson
38 - Jordan Mathes
41 - Martin Backström
42 - Stefan Granström
43 - Johan Possman
44 - Wolfgang Voit
45 - Morgan Hellström
47 - Otto Björnberg
53 - Stefan Johansson
54 - Michael Swedberg
55 - Johan Deijfen
56 - Calle Friberg
57 - Henrik Jansson
58 - Örjan Bohinen
59 - David Eriksson
61 - Hans Mård
62 - Jones Karlström
63 - Tony Lind
64 - Filip Mård
65 - Fabian Spennare
67 - Rickard Persson
68 - Paul Greijus
70 - Henrik Mård


Racer Damer
48 - Anne Sørensen
50 - Guayen Minchot
60 - Hannah Myerscough
66 - Maja Johansson
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Mälarcrossen CX
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Mälarcrossen CX-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Mälarcrossen CX, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Mälarcrossen CX. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Mälarcrossen CX, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Mälarcrossen CX godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Mälarcrossen CX!