Startlista för Uppsala 19 novemberUngdom Pojkar
5 - Vilgot Magnusson
78 - Vidar Lyckhage
123 - Charlie Hellström


Ungdom Flickor
126 - Saga Rincon


Rally Herrar
52 - Stefan Ek
89 - Sixten Karlsson
91 - Anders Andersen
104 - Magnus Alexandersson
116 - Hans Sundholm
137 - Johnsson Håkan


Racer Herrar
1 - Pontus Andersson
2 - Mikael Kippilä
3 - Patrik Paulsson
6 - Salvador Rincon Amat
21 - Markus Johansson
23 - Roger Zällh
27 - Peter Rörfors
29 - Anders Bergfjord
31 - Mats Setreus
35 - Oliver Andersen
37 - Mats Harrysson
39 - Piotr Patynowski
41 - Martin Backström
42 - Stefan Granström
43 - Johan Possman
51 - Thomas Ekström
54 - Michael Swedberg
61 - Hans Mård
64 - Filip Mård
77 - Fredrik Nygren
88 - Magnus Karlsson
97 - Adam Kowalski
102 - Martin Söderström
105 - Tony Helmersson
115 - Jakub Kollar
118 - Björn Randén
121 - Alex Lind
127 - Ulf Kylén
128 - Simon Lindroth
130 - Anton Karlsson
136 - Martin Eriksson
143 - Herkules Fu
144 - Robin Vesterberg


Racer Damer
138 - Lina Eriksson
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Mälarcrossen CX
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Mälarcrossen CX-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Mälarcrossen CX, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Mälarcrossen CX. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Mälarcrossen CX, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Mälarcrossen CX godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Mälarcrossen CX!