Startlista för Järfälla CX 01 oktoberUngdom Pojkar
5 - Vilgot Magnusson
78 - Vidar Lyckhage
79 - Vincent Lyckhage
81 - Edwin Malmström
82 - Emil Malmström
83 - Alvar Wallin
86 - Helmer Wallin
87 - Vilhelm Markstedt Hållö
89 - Sixten Karlsson
90 - Oskar Liljeros
92 - Edvin Ernfors
96 - Ludvig Lindfors


Ungdom Flickor
80 - Linnea Planting-Bergloo
84 - Maja Hagman


Rally Herrar
40 - Anders Stenfeldt
91 - Anders Andersen


Racer Herrar
2 - Mikael Kippilä
6 - Salvador Rincon Amat
21 - Markus Johansson
22 - Mats Allerstrand
23 - Roger Zällh
26 - Niclas Gustafsson
27 - Peter Rörfors
29 - Anders Bergfjord
31 - Mats Setreus
32 - Christian Thell
35 - Oliver Andersen
37 - Mats Harrysson
38 - Jordan Mathes
39 - Piotr Patynowski
41 - Martin Backström
42 - Stefan Granström
43 - Johan Possman
44 - Wolfgang Voit
45 - Morgan Hellström
47 - Otto Björnberg
51 - Thomas Ekström
55 - Johan Deijfen
61 - Hans Mård
63 - Tony Lind
64 - Filip Mård
88 - Magnus Karlsson
94 - Vilmar Aastrup
95 - Romain Couval


Racer Damer
48 - Anne Sørensen
60 - Hannah Myerscough
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Mälarcrossen CX
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Mälarcrossen CX-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Mälarcrossen CX, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Mälarcrossen CX. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Mälarcrossen CX, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Mälarcrossen CX godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Mälarcrossen CX!