Resultatlista för Hökis CX 17 september


Ungdom Pojkar
1 - Melker Rundström


Rally Herrar
1 - Anders Stenfeldt


Racer Herrar
1 - Paul Greijus
2 - Calle Friberg
3 - Filip Mård
4 - Henrik Jansson
5 - David Eriksson
6 - John Midelf
7 - Mikael Kippilä
8 - Henrik Mård
9 - Patrik Paulsson
10 - Johan Possman
11 - Mats Allerstrand
12 - Stefan Granström
13 - Fabian Spennare
14 - Michael Swedberg
15 - Hans Mård
16 - Johan Deijfen
17 - Morgan Hellström
18 - Björn Drakenward
19 - Otto Björnberg
20 - Salvador Rincon Amat
21 - Jordan Mathes
22 - Mats Setreus
23 - Tony Lind
24 - Mats Harrysson
25 - Anders Bergfjord
26 - Christian Thell
27 - Wolfgang Voit
28 - Markus Johansson
29 - Martin Backström
30 - Örjan Bohinen
31 - Niclas Gustafsson


Racer Damer
1 - Guayen Minchot
2 - Maja Johansson
3 - Anne Sørensen
4 - Hannah Myerscough


Komplett lista - Målgångsordning
1 - Melker Rundström - Ungdom Pojkar
2 - Anders Stenfeldt - Rally Herrar
3 - Paul Greijus - Racer Herrar
4 - Calle Friberg - Racer Herrar
5 - Mikael Kippilä - Racer Herrar
6 - Henrik Mård - Racer Herrar
7 - Patrik Paulsson - Racer Herrar
8 - Johan Possman - Racer Herrar
9 - Mats Allerstrand - Racer Herrar
10 - Filip Mård - Racer Herrar
11 - Mats Harrysson - Racer Herrar
12 - Anders Bergfjord - Racer Herrar
13 - Henrik Jansson - Racer Herrar
14 - Stefan Granström - Racer Herrar
15 - Christian Thell - Racer Herrar
16 - Fabian Spennare - Racer Herrar
17 - Michael Swedberg - Racer Herrar
18 - Hans Mård - Racer Herrar
19 - Johan Deijfen - Racer Herrar
20 - David Eriksson - Racer Herrar
21 - Wolfgang Voit - Racer Herrar
22 - Morgan Hellström - Racer Herrar
23 - Markus Johansson - Racer Herrar
24 - John Midelf - Racer Herrar
25 - Martin Backström - Racer Herrar
26 - Björn Drakenward - Racer Herrar
27 - Otto Björnberg - Racer Herrar
28 - Salvador Rincon Amat - Racer Herrar
29 - Jordan Mathes - Racer Herrar
30 - Örjan Bohinen - Racer Herrar
31 - Niclas Gustafsson - Racer Herrar
32 - Mats Setreus - Racer Herrar
33 - Tony Lind - Racer Herrar
34 - Guayen Minchot - Racer Damer
35 - Maja Johansson - Racer Damer
36 - Anne Sørensen - Racer Damer
37 - Hannah Myerscough - Racer Damer
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Mälarcrossen CX
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Mälarcrossen CX-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Mälarcrossen CX, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Mälarcrossen CX. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Mälarcrossen CX, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Mälarcrossen CX godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Mälarcrossen CX!