Resultatlista för Uppsala 19 november


Ungdom Pojkar
1 - Vidar Lyckhage
2 - Vilgot Magnusson


Rally Herrar
1 - Sixten Karlsson
2 - Stefan Ek
3 - Johnsson Håkan
4 - Hans Sundholm


Racer Herrar
1 - Martin Eriksson
2 - Oliver Andersen
3 - Michael Swedberg
4 - Hans Mård
5 - Roger Zällh
6 - Magnus Karlsson
7 - Pontus Andersson
8 - Mikael Kippilä
9 - Salvador Rincon Amat
10 - Simon Lindroth
11 - Björn Randén
12 - Anders Bergfjord
13 - Alex Lind
14 - Martin Backström
15 - Markus Johansson
16 - Ulf Kylén


Racer Damer
1 - Lina Eriksson


Komplett lista - Målgångsordning
1 - Martin Eriksson - Racer Herrar
2 - Oliver Andersen - Racer Herrar
3 - Martin Backström - Racer Herrar
4 - Michael Swedberg - Racer Herrar
5 - Markus Johansson - Racer Herrar
6 - Hans Mård - Racer Herrar
7 - Roger Zällh - Racer Herrar
8 - Magnus Karlsson - Racer Herrar
9 - Pontus Andersson - Racer Herrar
10 - Mikael Kippilä - Racer Herrar
11 - Salvador Rincon Amat - Racer Herrar
12 - Simon Lindroth - Racer Herrar
13 - Björn Randén - Racer Herrar
14 - Sixten Karlsson - Rally Herrar
15 - Anders Bergfjord - Racer Herrar
16 - Alex Lind - Racer Herrar
17 - Lina Eriksson - Racer Damer
18 - Vidar Lyckhage - Ungdom Pojkar
19 - Vilgot Magnusson - Ungdom Pojkar
20 - Stefan Ek - Rally Herrar
21 - Johnsson Håkan - Rally Herrar
22 - Hans Sundholm - Rally Herrar
23 - Ulf Kylén - Racer Herrar
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Mälarcrossen CX
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Mälarcrossen CX-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Mälarcrossen CX, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Mälarcrossen CX. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Mälarcrossen CX, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Mälarcrossen CX godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Mälarcrossen CX!