Resultatlista för Södertälje 18 november


Ungdom Pojkar
1 - Alvar Wallin
2 - Helmer Wallin
3 - Vidar Lyckhage
4 - Vilgot Magnusson


Rally Herrar
1 - Anders Andersen
2 - Stefan Ek
3 - Hans Hofmann
4 - Niclas Ahl
5 - Anders Björnsjö
6 - Axel Björnsjö


Racer Herrar
1 - Filip Mård
2 - John Midelf
3 - Oliver Andersen
4 - Mikael Kippilä
5 - Johan Possman
6 - Lorenz Wirth
7 - Michael Swedberg
8 - Magnus Karlsson
9 - Jordan Mathes
10 - Roger Zällh
11 - Albin Karlsson
12 - Salvador Rincon Amat
13 - Martin Backström
14 - Mats Harrysson
15 - Peter Linnarsson
16 - Markus Johansson


Rally Damer
1 - Christine Schwenk


Racer Damer
1 - Anne Sørensen


Komplett lista - Målgångsordning
1 - Alvar Wallin - Ungdom Pojkar
2 - Helmer Wallin - Ungdom Pojkar
3 - Vidar Lyckhage - Ungdom Pojkar
4 - Vilgot Magnusson - Ungdom Pojkar
5 - Anders Andersen - Rally Herrar
6 - Stefan Ek - Rally Herrar
7 - Hans Hofmann - Rally Herrar
8 - Niclas Ahl - Rally Herrar
9 - Anders Björnsjö - Rally Herrar
10 - Axel Björnsjö - Rally Herrar
11 - Christine Schwenk - Rally Damer
12 - Filip Mård - Racer Herrar
13 - John Midelf - Racer Herrar
14 - Oliver Andersen - Racer Herrar
15 - Mikael Kippilä - Racer Herrar
16 - Johan Possman - Racer Herrar
17 - Lorenz Wirth - Racer Herrar
18 - Michael Swedberg - Racer Herrar
19 - Magnus Karlsson - Racer Herrar
20 - Jordan Mathes - Racer Herrar
21 - Roger Zällh - Racer Herrar
22 - Albin Karlsson - Racer Herrar
23 - Salvador Rincon Amat - Racer Herrar
24 - Martin Backström - Racer Herrar
25 - Mats Harrysson - Racer Herrar
26 - Peter Linnarsson - Racer Herrar
27 - Markus Johansson - Racer Herrar
28 - Anne Sørensen - Racer Damer
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Mälarcrossen CX
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Mälarcrossen CX-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Mälarcrossen CX, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Mälarcrossen CX. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Mälarcrossen CX, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Mälarcrossen CX godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Mälarcrossen CX!