Resultatlista för Norrtälje 12 november


Ungdom Pojkar
1 - Simon Grape
2 - Vilgot Magnusson
3 - Vidar Lyckhage
4 - Charlie Hellström


Ungdom Flickor
1 - Maja Hagman


Rally Herrar
1 - Gunnar Töjren
2 - Anders Andersen
3 - Johan Norin
4 - Magnus Alexandersson
5 - Stefan Ek


Racer Herrar
1 - Filip Mård
2 - Martin Söderström
3 - Calle Friberg
4 - Johan Possman
5 - Vilhelm Andersen
6 - Mikael Kippilä
7 - Hans Mård
8 - Michael Swedberg
9 - Oliver Andersen
10 - Salvador Rincon Amat
11 - Björn Randén
12 - Pontus Andersson
13 - Martin Backström
14 - Christian Thell
15 - Anders Widmark
16 - Jakub Kollar
17 - Fredrik Nygren


Rally Damer
1 - Irma Grape


Komplett lista - Målgångsordning
1 - Gunnar Töjren - Rally Herrar
2 - Simon Grape - Ungdom Pojkar
3 - Magnus Alexandersson - Rally Herrar
4 - Stefan Ek - Rally Herrar
5 - Anders Andersen - Rally Herrar
6 - Charlie Hellström - Ungdom Pojkar
7 - Johan Norin - Rally Herrar
8 - Irma Grape - Rally Damer
9 - Filip Mård - Racer Herrar
10 - Martin Söderström - Racer Herrar
11 - Calle Friberg - Racer Herrar
12 - Johan Possman - Racer Herrar
13 - Salvador Rincon Amat - Racer Herrar
14 - Björn Randén - Racer Herrar
15 - Pontus Andersson - Racer Herrar
16 - Vilhelm Andersen - Racer Herrar
17 - Martin Backström - Racer Herrar
18 - Christian Thell - Racer Herrar
19 - Mikael Kippilä - Racer Herrar
20 - Hans Mård - Racer Herrar
21 - Michael Swedberg - Racer Herrar
22 - Oliver Andersen - Racer Herrar
23 - Anders Widmark - Racer Herrar
24 - Jakub Kollar - Racer Herrar
25 - Fredrik Nygren - Racer Herrar
26 - Maja Hagman - Ungdom Flickor
27 - Vilgot Magnusson - Ungdom Pojkar
28 - Vidar Lyckhage - Ungdom Pojkar
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Mälarcrossen CX
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Mälarcrossen CX-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Mälarcrossen CX, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Mälarcrossen CX. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Mälarcrossen CX, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Mälarcrossen CX godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Mälarcrossen CX!