Resultatlista för Hanveden CX 15 oktober


Racer Herrar
1 - Filip Mård
2 - Johan Possman
3 - Hans Mård
4 - Patrik Paulsson
5 - Michael Swedberg
6 - Mats Allerstrand
7 - Salvador Rincon Amat
8 - Roger Zällh
9 - Björn Drakenward
10 - Johan Deijfen
11 - Piotr Patynowski
12 - Tony Lind
13 - Anders Bergfjord
14 - Stefan Johansson
15 - Christian Thell
16 - Fredrik Nygren
17 - Markus Johansson
18 - Stefan Granström
19 - Morgan Hellström


Racer Damer
1 - Anne Sørensen
2 - Hannah Myerscough


Komplett lista - Målgångsordning
1 - Filip Mård - Racer Herrar
2 - Johan Possman - Racer Herrar
3 - Hans Mård - Racer Herrar
4 - Patrik Paulsson - Racer Herrar
5 - Michael Swedberg - Racer Herrar
6 - Mats Allerstrand - Racer Herrar
7 - Salvador Rincon Amat - Racer Herrar
8 - Roger Zällh - Racer Herrar
9 - Björn Drakenward - Racer Herrar
10 - Johan Deijfen - Racer Herrar
11 - Piotr Patynowski - Racer Herrar
12 - Tony Lind - Racer Herrar
13 - Anders Bergfjord - Racer Herrar
14 - Stefan Johansson - Racer Herrar
15 - Christian Thell - Racer Herrar
16 - Fredrik Nygren - Racer Herrar
17 - Markus Johansson - Racer Herrar
18 - Anne Sørensen - Racer Damer
19 - Hannah Myerscough - Racer Damer
20 - Stefan Granström - Racer Herrar
21 - Morgan Hellström - Racer Herrar
Dataskyddsförklaring (GDPR) för Mälarcrossen CX
Vi värdesätter din integritet och följer Dataskyddsförordningen (GDPR) noggrant när vi hanterar din personliga information i samband med Mälarcrossen CX-registrering. Nedan följer vår dataskyddsförklaring som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information.
1. Vilken information samlar vi in? Vi samlar in personlig information som namn, adress, klubb, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och eventuell tävlingshistorik eller cykelrelaterad information.
2. Varför samlar vi in din information? Vi samlar in din information för att effektivt administrera din registrering till Mälarcrossen CX, för att kunna kommunicera viktig information om tävlingen samt för att säkerställa en smidig tävlingsupplevelse.
3. Hur använder vi din information? Vi använder din information endast i syfte att arrangera och hantera Mälarcrossen CX. Det inkluderar kommunikation med dig, verifiering av din registrering, tävlingsadministration och publicering av resultat.
4. Delar vi din information? Vi delar din information endast med de nödvändiga parter som är involverade i arrangemanget av Mälarcrossen CX, såsom domare, tidtagare och andra tävlingsfunktionärer. Vi säljer eller delar inte din information med tredje parter för marknadsföringsändamål.
5. Hur länge sparar vi din information? Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen för vilka den samlades in. Efter avslutad tävling kan vi behålla viss information för att hantera eventuella dispyter eller för att uppfylla lagliga krav.
6. Dina rättigheter Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till, korrigering av, radering av och begränsning av din personliga information. Du har även rätt att invända mot vår behandling av din information och att få din information i ett strukturerat och maskinläsbart format.
7. Kontakta oss Om du har några frågor angående vår hantering av din personliga information eller om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på [kontaktinformation].
8. Ändringar i vår dataskyddsförklaring Denna dataskyddsförklaring kan komma att uppdateras med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats och träda i kraft omedelbart.
Genom att registrera dig till Mälarcrossen CX godkänner du vår dataskyddsförklaring och samtycker till att vi behandlar din personliga information enligt de beskrivna villkoren.
Senast uppdaterad: [datum för senaste uppdateringen]
Tack för att du väljer att delta i Mälarcrossen CX!